xp herstellen

 

Zoeken op de site naar iets of iemand

klik op het vergrootglas

 

 
link naar onze .net usergroup : http://accbnet.ccat.be/

 

Heeft u een belangerijke mededeling te doen laat het ons weten we publiceren het op onze site

 

Home

bij vista doe je hetvolgende

Start > uitvoeren > buro accessoires > rechtsklikken op de 'opdarchtprompt' en kiezen 'uitvoeren als administrator'.
Dan sfc / scannow ingeven.

 

 

bij windows xp doe je :

 

Als windows steeds opnieuw zegt dat hij een bestant  niet vindt, dan is de oplossing het commando bij uitvoeren in te geven als volgt:  sfc /scannow windows zal nu  alles controleren wat hij te kort heeft om goed te kunnen werken en  opnieuw installeren wat hij niet vindt.

 orgineel bericht

If Windows ever reports that a system file is missing, the solution is to execute "sfc /scannow" (no quotes) from the Run prompt [Start -> Run] to fix this error message. The command "sfc /scannow" tells Windows to perform a complete Windows file check and replace any missing or corrupt OS files to original Microsoft specifications. Note that you'll need the Windows XP CD to complete this task.

 

Systeemherstel wanneer Windows XP niet normaal kan starten
Als u geen toegang hebt tot het bureaublad van Windows XP, kunt u een van de volgende twee secties gebruiken om Windows XP naar een eerdere status te herstellen:
Herstel openen met een opdrachtprompt
Gebruik de volgende stappen om XP op te starten met een opdrachtprompt:
 1. Zet de computer aan.
 2. Druk in het eerste scherm herhaaldelijk op F8 om de halve seconde, totdat het Windows-menu Geavanceerde opties verschijnt.
 3. Druk op de PIJLTOETS OMLAAG totdat Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus is gemarkeerd.
 4. Druk op Enter en ga verder met eventuele informatieschermen die worden weergegeven.
 5. Als het opdrachtpromptvenster wordt geopend, typt u: c:.
 6. Typ het volgende: %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe.
 7. Druk op Enter. Gebruik Systeemherstel zoals gewoonlijk om het systeem te herstellen naar een eerder herstelpunt.
  Als systeemherstel niet start, ga dan verder met de volgende stap: "gebruik de laatst bekende juiste configuratie".
De laatst bekende juiste configuratie gebruiken
Gebruik de volgende stappen als u de opdrachtprompt niet kunt starten of wilt terugkeren naar het laatst voorafgaande herstelpunt:
 1. Zet de computer aan en druk herhaaldelijk op F8 wanneer het eerste blauwe scherm verschijnt. Het Windows-menu Geavanceerde opties wordt weergegeven.
 2. Gebruik de PIJLtoetsen om Laatst bekende juiste configuratie te selecteren en druk vervolgens op Enter.
 3. Gebruik de PIJLtoetsen om Microsoft Windows XP (of Whistler Personal) te selecteren en druk vervolgens op Enter.
  De computer wordt vervolgens opgestart met behulp van de laatst bekende juiste configuratie die is opgeslagen.

 

Contact persoon: Vanhooren Franky tel 050/31.68.99

animat.gif (10877 bytes)e-mail ons : accb Computerclub Brugge