beschadigd system32

 

Zoeken op de site naar iets of iemand

klik op het vergrootglas

 

 
link naar onze .net usergroup : http://accbnet.ccat.be/

 

Heeft u een belangerijke mededeling te doen laat het ons weten we publiceren het op onze site

 

Home

het komt wel eens voor dat windows xp niet meer opstart omdat het systeem bestand is beschadigd of niet gevonden wordt
dan doet u het volgende:

start u op via de herstelconsole, maakt u een tijdelijke map, maakt u een back-up van de bestaande registerbestanden op een nieuwe locatie, verwijdert u de registerbestanden van de bestaande locatie en kopieert u ten slotte de registerbestanden vanuit de reparatiemap naar de map System32\Config. Wanneer u deze procedure hebt voltooid, wordt een register gemaakt waarmee u Windows XP kunt opstarten. Omdat dit register werd gemaakt en opgeslagen tijdens de oorspronkelijke installatie van Windows XP, zijn alle wijzigingen en instellingen die daarna plaats hebben gevonden, verloren gegaan.

Ga als volgt te werk om deel een uit te voeren:
1. Plaats de Windows XP-opstartdiskette in het diskettestation of plaats de Windows XP-cd-rom in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op.
Selecteer eventuele vereiste opties voor het starten van de computer vanaf het cd-rom-station, als u hierom wordt gevraagd.
2. Druk vanuit het scherm 'Welkom bij Setup' op R om de herstelconsole te starten.
3. Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.
4. Typ desgevraagd het Administrator-wachtwoord. Als het Administator-wachtwoord leeg is, drukt u op ENTER.
5. Typ de volgende regels op de opdrachtregel van de herstelconsole en druk na elke regel op ENTER:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 
6. Typ exit om de herstelconsole te sluiten. De computer wordt opnieuw opgestart.
Opmerking In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat Windows XP is ge´nstalleerd in de map C:\Windows. Wijzig C:\Windows in de juiste windows_map als dat een andere locatie is.

Als u toegang hebt tot een andere computer, kunt u tijd besparen door de tekst in stap twee te kopiŰren en een tekstbestand te maken met bijvoorbeeld de naam 'Regkopie1.txt'. U kunt dit bestand maken door de volgende opdracht uit te voeren wanneer u opstart met de herstelconsole:
batch regkopie1.txt
Met de batch-opdracht in de herstelconsole worden alle opdrachten in een tekstbestand na elkaar uitgevoerd. U hoeft dus niet zoveel opdrachten te typen wanneer u de batch-opdracht gebruikt.

 

Contact persoon: Vanhooren Franky tel 050/31.68.99

animat.gif (10877 bytes)e-mail ons : accb Computerclub Brugge